Boks—iki adamyňň emin gözegçiliginde özara yumruklaşyp; birek biregi uryp ýykmak ýa bolmasa uryp utyk toplanýan spordyň görnüşlerinden biri bolyp durýar.Boks sportynda Muhammet Aly we Maýk Taýson ýaly hakyky ussat boksçylar bolypdyr.