Dag, depäniň uly görnüşi. Dünýäde iň uly dag Gimalaý dagydyr. Onuň iň beýik depesi bolan Ewerest bolsa Ýerýüziniň iň belent depesi hökmünde tanalýar. Dünýäde birnäçe dag bolup olaryň gelip çykyşy dürli-dürlidir.

Dünýäniň iň beýik depesi, Ewerest

Aziýanyň %54 göterimi, Demirgazyk Amerikanyň %36 göterimi, Ýewropanyň %25 göterimi, Günorta Amerikanyň %22 göterimi, Awstraliýanyň %17 göterimi we Afrikanyň %3 göterimi dağlar bilen örtülendir.

  • Ýetýüziniň guryýeriniň jemi %24 göterimi daglykdyr.
  • Adamlaryň %10 göterimi daglyk ýerlerde ýaşaýarlar.

SuratlarEdit