Deñlemeler, iki sanyñ deñ bolşuny görkezýän arabaglanşykdyr. (= deñdir diýip okalýar) simboly bilen görkezilýär. İki sany näbellisi bolan bir deñlemäni çözeli,

üç sany näbellisi bolan deñleme emele getirýän terezi
1-nji derejeli deñlemäñ grafikasy.
2-nji derejeli deñlemäñ grafikalary.

jogaby: x = -1, y = 1. İndi bolsa has üýtgeşik bir deñlemäni çözeli,

kök deñdiriñ sag tarapyna geçende dereje bolyp geçýär

soñ deñlemäni sadalaştyrsak şeýle bolýar

Bu deñleme 2-nji derejeli deñleme bolany üçin deñlemäñ iki sany jogaby bar

и .

Birinji jogaby položitel san bolýar

İkinji jogaby bolsa otrisatel san bolýar

.

Salgy: http://e-mekdep.com/denleme[permanent dead link]

Biderek zat

Daşarky çykgytlar

düzet
  • [1] Deñlemeler