Demirgazyk Ýewropa

Demirgazyk Ýewropa geografiki sebitiniň ýurtlarynyň we olaryň paýtagtlarynyň sanawy:

Demirgazyk Ýewropa

Demirgazyk Ýewropa Skandinaw ýarymadasyny, Ýutlandiýa ýarymadasyny, Fennoskandiýanyň düzlüklerini we Islandiýa hem-de Şpisbergen adalaryny öz içine alýar.