Edmund Börk (Iňlisçe: Edmund Burke) - (12/01/1979 - 9/7/1797), Angliýaly syýasatçy, ýazyjy, orator, syýasy teoriýaçy, filosof.

EdmundBurke1771.jpg

DünýagaraýyşlaryDüzet

Edmund Börk Fransuz rewolýusiýasyndaky Ynsan we raýat haklary jarnamasynyň Birleşen Şalyk üçin howplydygyny pikir edýärdi. Börk bu jarnamadaky şu nokatlara nägilelik bildirýärdi:[1]


  • Jemgyýetçilik şertnamasy.[1]
  • Halka daýanýan hökmürowanlyk[1]
  • Ynsan haklary[1]

ÇeşmelerDüzet

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Göze, Aýferi. Siyasal düşünceler ve yönetimler, 15-nji neşir. Beta Basım A.ş. s.253-256