1999-njy ýylda Sedat Kapanogly tarapyndan döredilen saýt. Bu saýtdan esasan hem günlük habarlary okap bolýar. Başlangyçda şägirt soňra bolsa ýazyjy bolunýar.