Ekologiýa ylmy tebigaty we daşky gurşawy öwrenýän ylym şahasydyr.

KesgitlemelerEdit

Iň giňden ýaýran kesgitlemesi boýunça ekologiýa ylmy janly barlyklaryň bir-birleri we daşky gurşawyndaky materiallar bilen täsirleşmegini öwrenýän ylymdyr.[1] Ekologiýa adalgasy ilkinji gezek nemes biology Ernst Haýkyl tarapyndan Grekçe "oikos" we "logia" sözleriniň birleşdirilmegi bilen döredildi.[2]


SalgylanmalarEdit

  1. Mine Kışlalıoğlu ve Fikret Berkes, Çevre Sorunları ve Ekoloji, Remzi Kitabevi, 1989, İstanbul. 15-nji sahypa
  2. Hasan Ertürk, Çevre Bilimleri, Ekin Yayınları, 2009, Bursa. 3-nji sahypa