Enter ýüzi (Lens culinaris) baklaglar maşgalasyna (Fabaceae) Lens jynsyna giren dört görnüşiň biridir. Linza jynsynyň içindäki ähli görnüşlere obýektiw şekilleri we iýip bolýan tohumlary sebäpli bilelikde "mekgejöwen" diýilse-de, Lens culinaris "mekgejöwen" barada aýdylanda kellä gelýän iň köp ýaýran mekgejöwen görnüşidir.