Erjiýes dagy, Kaýseriniň (Türkiýe) 22 km günortasynda ýerleşýän, 3917 metr beýiklikdäki wolkaniki häsiýetli dagdyr. Erjiýes dagynda gyşky turizm örän ösendir.

Erjiýes dagy