Günbatar Afrika

Günbatar AfrikaAfrika kontinentiniň bir bölegi, ol merkezi Saharanyň günortasynda ýerleşýär we günbatar hem-de günorta kenarlaryny Atlantik okean ýuwýar. Gündogardaky tebigy serheti Kamerun daglary bolup durýar.

Günbatar Afrika degişli ýurtlar