Gündogar Afrika

Gündogar AfrikaMüsüri hasap etmezden Nil derýasynyň gündogaryndaky Afrika ýurtlaryny öz içine alýan geografiki termin.

Gündogar Afrika

Antropologlaryň aglabasy Gündogar Afrika adamzadyň ilki dörän ýeri hökmünde garaýar.