Günorta Afrika

Günorta AfrikaAfrika kontinentiniň günorta bölegini eýeleýän sebit.

Günorta Afrika ýurtlaryny görkezýän Afrika kartasy

Günorta Afrika


Zambezi basseýninde, Kalahara çöllüklerde buşmenler aborigenler ýaşaýar. Diňe XV asyryň başynda günorta Afrikada Monomotar döwleti döräpdir.

Günorta Saharada ýaşaýanlar negirler bolupdyr. Afrikada daşardan ýesir düşeni adam hasap etmändirler. Ony öldürip, onuň ýüregini ýa-da bagryny iýip bilipdirler.