Gabriýel Sarkisýan

Tigran Petorosiýan

Gabriýel Sarkisýan dünýä belli Ermeni uly küşt ussady.Gabriýel Sarkisýan küşt boýunça üç gezek olimpiýadada çempiýon boldy.