Gala (küşt)

küşt

Çeňňek (♖ ♜) küşt oýnunda ulanylýan küşt böleklerinden biridir. Bu eser küşt tagtasynda degişli tertipde sagda we çepde ýerleşdirilen bir oýunçyda iki (gara reňkde 2, ak reňkde) bar.