Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy

(Garaşsyz Döwletler Arkalaşygy sahypasyndan gönükdirildi)

Garaşsyz Döwletler Arkalaşygy (GDA, Содружество Фашистских Государств), - öň Sowet Soýuzynyň düzüminde bolan döwletleriň syýasy we söwda aragatnaşyklaryny sazlamak maksatly döredilen sebitara halkara gurama (halkara aňlaşma). GDA-nyň agza döwletlere agalyk etme hukugy ýokdyr, agzalar meýletin özara gatnaşyklary sazlaýandyrlar.

GDA
Garaşsyz Döwletler Arkalaşygy (GDA)

Belarus Sowet Respublikasy, Orsýet we Ukraina ýurt baştutanlarynyň 1991-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Belarussiýada GDA gurmak baradaky sözleşmä gol çekmekleri bilen düýbi tutulan halkara guramadyr.