Garaguş (Akguýruk)

Garaguş (Akguýruk) – (haliaeetus albicilla). Türkmenistanyň Milli tebigat hazynasyna girýän bu haýwan Türkmenistan üçin goramaga iň kritik bir sürüsidir.

Akguýruk Garaguş.
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus albicilla groenlandicus

Gysgaça beýanyEdit

Ol uly yrtyjy guş. Ýetişen uly guşlaryň gyska ak guýrugyndan başka erleriniň eleginiň renki goňurdur.[1]

Biýologiýasynyň aýratynlyklaryEdit

Türkmenistanda onuň höwürtgelýändigi barada ähtibarly maglumat ýok, ýöne Türkmenistanyň serhedine golaý demirgazyl Eýranda akguýruk garaguşlar höwürtgelýärler. Türkmenistanda tomsuna olar ýeke-täklikde gelýär.[1]

ReferencesEdit

Şablon:Reflist

  1. 1.0 1.1 [Türkmenistan SSR-niň Gyzyl Kitaby. I tom. Oňurgaly haýwanlar we ýokary derejeli ösümlikler], ( 1985). “Türkmenistan” Publishing House, Aşgabat O. Kuliýew köçesi, 31. 1985.