Nebere bilimi yada genealogiýa, maşgalalaryñlaryñ aslyny ve maşgala garyndaşlyklaryny derñeyän bilim pudagydyr. Genealogiýa ylymyna Abylgazy Bahadyr hanyñ "Şejerei terakime" ("Türkmenleriň şejeresi") adynda kitabyny mysal bermek bolar

Württemberg gersogy Ludwigiñ 1585 ýylynda taýýarlanan nebersi