Gije-gündiz diýlip planetanyň öz daşyndan aýlanýan wagtyna aýdylýar. Beýleki planetalaryň gije-gündizleri Ýeriň gije-gündizi bilen deňeşdirilýär. Meselem:1 Saturn gije-gündizi=0,426 Ýer gije-gündizi.= 10 sagat 40 minut.