Haýwanlaryň hojalygy

Haýwanlaryň hojalygyJorj Oruel tarapyndan ýazylan roman.

Haýwanlaryň hojalygy romanynyň neşirlerinden biriniň sahaby.

Daşarky çykgytlarEdit