Haýwanlaryň hojalygy

Haýwanlaryň hojalygyJorj Orwel tarapyndan ýazylan roman.

Haýwanlaryň hojalygy romanynyň neşirlerinden biriniň sahaby.

Daşarky çykgytlarDüzet