Himiýa inženerligi

Protses inženeri fabrikalaryñ çyzuwy, konstruksiýasy we dolandyryşy bilen megullanýar

Himiýa inženerligi, Himiýa, Matematika, Fizika, we Ykdysadyýet bilimlerini ulanyp daşky gurşawy problemalardan goraýan inženerligiñ pudagyndan biridir.

Okuwçylar MITiñ senagat himiýa laboratoriýasynda

žžž

Daşarky çykgytlarEdit