Hose Raul Kapablanka

Hose Raul Kapablanka 1919-njy ýylda

Hose Raul Kapablanka dünýä belli Kubaly küşt ussady, 3-nji dünýä küşt çempiony. 1921-1927-nji ýyllar aralygynda küşt boýunça dünýäniň çempiýony bolan uly ussat küştçi.