Howa maglumaty — belli bir nokatda ýa-da sebitde, belli bir döwrüň dowamynda boljak howa ýagdaýy barada ylmy esasda öňe sürülýän çaklama.