Ind

Aziýada bir derýa

IndGünorta Aziýada iri derýa, ol öz gözbaşyny Hytaýda Gimalaýlardan alýar we esasan Hindistanyň demirgazyk-günbataryndan hem-de Päkistanyň territoriýasyndan akyp geçýär.