Karib deňziAtlantik okeanyň basseýniniň çetki ýarymýapyk deňzi, ol günbatarda we günortada Merkezi we Günorta Amerika, demirgazykda we gündogarda Uly we Kiçi Antil adalary bilen araçäkleşýär. Demirgazyk-günbatar Ýukatan bogazynyň üsti bilen Meksika aýlagy, günorta-günbatarda bolsa, emeli Panama kanaly arkaly Ýuwaş okean bilen birleşýär.

Karib deňzinde bir plýaž