Kino ýa-da kino sungaty, kamera arkaly alnan şekilleri ýagtylyk bilen ak ekrana görkezmek arkaly film diýilýän ses ýa-da sessiz hereketli şekilleri almak prosesi. Bu filmler kinoteatrlar diýlip atlandyrylýan ýörite binalarda görkezilýär. Kino sungaty, adatça, düşürilen filme laýyklykda gepleşik, redaktirleme, sahnanyň ýerleşişi, ýagtylyk, ses we bezeg ýaly zatlaryň ulanylmagy bilen bellidir. Bu prosesleriň hemmesine kino pudagy diýilýär. Italiýada ýerleşýän fransuz film teoristi Rikkiotto Canudo kinony "ýedinji sungat" diýip kesgitledi we häzirki wagtda kabul edilýär.