Kirilda

Kiril ýa-da kirilisa rus elipbiýine berilýän atdyr. Bu elipbiýe kiril adynyň berilmeginiň sebäbi bu elipbiýi düzen adamlardan biriniň adynyň Kiril bolmagydyr. Bu elipbiýi orta asyrlardaKiril we Mefodiýdüzüp taýýarlapdyr.