Latyn dili (lingua Latina), ýa-da latynça, — hindi-ýewropa dil maşgalasynyň Italiýa dilleriniň latyn-falisk şahasyna degişli dil.

Lapis niger (Gara daş) — latyn dilinde hat ýazylan iň irki ýadygarlikleriň biri.