Ýarymşaryň kartasynda Okeaniýa
Dünýä kartasynda Okeaniýa

Okeaniýa — dünýäniň geografik, şeýle hem geosyýasy sebiti, ol esasan Ýuwaş okeanyň merkezindäki we günbataryndaky ýüzlerçe uly bolmadyk adalardan we atollardan emele gelýär.