Öýjügiň organoidleri öýjügiň ýaşaýşynda möhüm wezipeleri ýerine ýetirýärler. Olara mitohondriýalar, endoplazmatik tor, ribosomalar, öýjük merkezi, lizosomalar we Goljuň toplumy degişlidir.

ÇeşmeDüzet

Orta mekdepleriň VIII synpy üçin okuw kitaby - 2012ý.