Papirologiýapapiruslardaky hatlary (müsürlilerde we beýleki gadymy halklarda hat ýazmak üçin ulanylan garçy ýapragy).