Polşanyň gerbi

Polşanyň gerbli baýdagyEdit

Polşanyň gerbli baýdagy ýokarky ak zolagyň ortarasynda gerb ýerleşdirilmek bilen Polşanyň milli baýdagynyň bir görnüşi bolup durýar. Ol daşary ýurtlardaky resmi alamatlandyryşlarda we deňizde ulanylmak bilen hukuk taýdan çäklendirilendir.

 
Polşanyň gerbli baýdagy