Pomidor gyzyl miweler bilen, hoşboý ysly we şireli ösümlik.Bu Ispaniýanyň kolonial döwründe dünýäniň beýleki ýerlerine geçirilen Günorta we Merkezi Amerikanyň ýerli ösümligi. Bu ösümligiň dürli görnüşleri häzirki wagtda bütin dünýäde ösdürilip ýetişdirilýär.[1][2][3][4]

ÇeşmelerDüzet

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tomato
  2. http://solanaceaesource.org/content/phylogeny-0
  3. http://www.tomato-cages.com/tomato-history.html
  4. http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art23