Rumyniýanyň Türk Musulman Tatarlarynyň Demokratik Bileleşigi

Rumyniýanyň Türk Musulman Tatarlarynyň Demokratik Bileleşigi ýa-da gysgaça UDTTMR ( rumynça : Uniunea Democratica a tatarilor Turco-Musulmani din Rumyniýa, Krym tatarça: Romanya Müslüman tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ) Rumyniýada etnik partiýa. Bu gurama, Rumyniýada kommunizm dargansoň, 1989/1990-njy ýyllaryň başynda Rumyniýada tatar azlyklary tarapyndan döredilip, olaryň medeniýetini has-da ösdürmek maksady bilen döredilipdi. Rumyniýanyň hökümeti tatarlary rumynlaşdyrmagy amala aşyrmaýar we tatarlar bilen rumynleriň arasynda gowy hyzmatdaşlyk syýasatyny alyp barýar.


Romanya Müslüman Tatar Türklerĭ Demokrat Bĭrlĭgĭ
LiderGelil Eserghep Bey
Döredilen wagty29.12.1989
DinYslam
Website
http://uniuneatatara.ro/

Web baglanyşyklaryDüzet