Sowuk uruş — bir tarapda Sowet Soýuzy we onuň soýuzdaşlary bilen beýleki tarapda ABŞ we onuň soýuzdaşlarynyň arasynda 1940-njy ýyllardan başlap, tä 1990-njy ýyllara çenli dowam eden global geosyýasy, ykdysady we ideolokig konfrontasiýa.