Töwrat Musa pygambere Allah tarapyndan indirilen kitap bolup, soň-soňlary adamlar tarapyndan üytgedilen kitapdyr. Ýagny elimizdäki Töwrada hakyky Töwrat diyip bilmeris.