Türkmen dili grammatikasy

Türkmen dilinde 30 sany harp (a; b; ç; d; e; ä; f; g; h; i; j; ž; k; l; m; n; ň; o; ö; p; r; s; ş; t; u; ü; w; y; ý; z) we şol sanda 30 sany ses bardyr (her harpyň öz sesi bardyr). 30 harpyň 21-si çekimsiz (b; ç; d; f; g; h; j; ž; k; l; m; n; ň; p; r; s; ş; t; w; ý; z), (çekimsizler iki topara bölünýär), 9-sy bolsa, çekimlidir (a; e; ä; i; o; ö; u; ü; y). Çekimli harplaryň hem öz toparlary bardyr.

Okamagyňyzy maslahat edýän makalalarymyz düzet

Söz derňewi

Söz toparlary

Ýa.B.Berdiýew