Türkmenistan tv

“Türkmenistan Tv” 2014-nji ýylda açylan Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi.Bu kanal, beýleki türkmen kanallary ýaly, telewideniýe ýaýlym ministrleriniň geňeşi we radio ministrler kabineti tarapyndan dolandyrylýar.[1]Bu kanal, halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň ýurduň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanan üstünlikleri, şeýle hem ýurduň maglumat ulgamlaryny mümkin boldugyça gowulandyrmak üçin döredildi Şonuň üçin bu kanal türkmen, rus, iňlis, fransuz, hytaý, arap we pars ýaly ýedi dilde ýaýlyma berilýär.[2][3][4]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan_(TV_channel)
  2. http://www.turkmenistan.ru/ru/node/24904
  3. http://www.turkmenistan.ru/ru/node/24904
  4. http://tv.online.tm/ch007.html