Tagtabazar etraby

Tagtabazar etraby - Türkmenistanyň Mary welaýatynyň günortasynda ýerleşýän etrap. Etrabyň merkezi Tagtabazar şäherçesi bolup, 9 daýhan birleşikden ybarat.