Tekstil pudagynda dokma, örme we ş.m. önümçilik prosesi bilen öndürilen matalara tekstil diýilýär.

Tekstil

TaryhyDüzet

Tekstil önümçiligi iň gadymy sungatlaryň biri bolup, senagat rewolyusiýasy bilen önümçilik tizliginiň artdyrylmagy we prosesleriniň kämilleşdirilmegi, ilkinji tekstil önümleri bilen häzirkizaman önümleriniň arasynda diňe hil we mukdar taýdan ösüş bilen netijenlendi. Önümlerde we önümçilik logikasynda bolsa kän bir üýtgeşiklik bolmady.
Paleolit döwrüne degişli diýlip çaklanylýan ilkinji tekstil önümleri Ýakyn Gündogarda tapylypdyr.

Çig MallarDüzet

Tekstil pudagynda ulanylýan çig mallar ösümlik, haýwan, mineral we sintetik süýmlerdir.

Haýwan SüýmleriDüzet

Haýwan süýmleri üçin eldeki we ýabany haýwanlaryň tüýlerinden ýa-da gyllaryndan peýdalanylýar.

Tüý süýmlerDüzet

Iň esasy tüý süými goýun ýüňüdir.

Gyl süýmlerDüzet

Geçi, at, towşan ýaly haýwanlaryň gyllary.

ÝüpekDüzet

Ýüpek ýüpek gurçugyndan alynýar we ýeke-täk yzygider tebigy süýmdür.

Ösümlik SüýmleriDüzet

Pagta, keten, bambuk süýmleri geýim öndürmek maksady bilen ulanylýar.

Mineral SüýmlerDüzet

Aswest we bazalt süýmleri esasan hem gurluşyk pudagynda tehniki tekstiller hökmünde giňden peýdalanylýar.

Emeli we Sintetik SüýmlerDüzet

Tebigy PolimerlerDüzet

Sintetik PolimerlerDüzet

Polikarbamid Poliolefin Poliviniller Poliuretan Poliamid Poliester Sintetiki Poliizopiren