Tekstil pudagynda dokma, örme we ş.m. önümçilik prosesi bilen öndürilen matalara tekstil diýilýär.

Tekstil

TaryhyEdit

Tekstil önümçiligi iň gadymy sungatlaryň biri bolup, senagat rewolyusiýasy bilen önümçilik tizliginiň artdyrylmagy we prosesleriniň kämilleşdirilmegi, ilkinji tekstil önümleri bilen häzirkizaman önümleriniň arasynda diňe hil we mukdar taýdan ösüş bilen netijenlendi. Önümlerde we önümçilik logikasynda bolsa kän bir üýtgeşiklik bolmady.
Paleolit döwrüne degişli diýlip çaklanylýan ilkinji tekstil önümleri Ýakyn Gündogarda tapylypdyr.

Çig MallarEdit

Tekstil pudagynda ulanylýan çig mallar ösümlik, haýwan, mineral we sintetik süýmlerdir.

Haýwan SüýmleriEdit

Haýwan süýmleri üçin eldeki we ýabany haýwanlaryň tüýlerinden ýa-da gyllaryndan peýdalanylýar.

Tüý süýmlerEdit

Iň esasy tüý süými goýun ýüňüdir.

Gyl süýmlerEdit

Geçi, at, towşan ýaly haýwanlaryň gyllary.

ÝüpekEdit

Ýüpek ýüpek gurçugyndan alynýar we ýeke-täk yzygider tebigy süýmdür.

Ösümlik SüýmleriEdit

Pagta, keten, bambuk süýmleri geýim öndürmek maksady bilen ulanylýar.

Mineral SüýmlerEdit

Aswest we bazalt süýmleri esasan hem gurluşyk pudagynda tehniki tekstiller hökmünde giňden peýdalanylýar.

Emeli we Sintetik SüýmlerEdit

Tebigy PolimerlerEdit

Sintetik PolimerlerEdit

Polikarbamid Poliolefin Poliviniller Poliuretan Poliamid Poliester Sintetiki Poliizopiren