Terjimeçi teksti ýa-da dilden aragatnaşygy bir dilden başga dile terjime etmek hünäri bolan adamdyr. Terjime eden adama terjimeçi we dilden terjime eden adama terjimeçi diýilýär. Terjimeler kitap, film, wideo oýunlary, makalalar, tezisler, täjirçilik hat alyşmalary we şertnamalar, hukuk resminamalary, wiza resminamalary ýaly resminamalary terjime edýän ýa-da ýygnaklarda, seminarlarda, konferensiýalarda yzygiderli ýa-da bir wagtda terjime edýän adamlar.