Tewton ordeni (latynça teutonicus — nemes) XII asyryň ahyrynda esaslandyrylan german dini ordenidir. Ol Keramatly topraklara zyýarata barýan hristianlara hemaýat bermek we syrkawlara hem-de ýaralylara bejergi bermek üçin şypahanalary gurmak maksady bilen döredilipdir. Onuň agzalaryna galapyn halatda Tewton rysarlary diýip at beripdirler.

Teutonic state 1455.png
Tewton ordeni

TaryhyEdit

 
Ordeniň Marienburg galasy, häzirki döwürde Malbork, Polşa.

GerbleriEdit

Möhürleri we teňňeleriEdit

SalgylanmalarEdit