Hoş geldiňiz!

Wikidata makala nädip goşmalyDüzet

salam. men beýleki wikipediýalardan makala alyp terjime edip tkwikide sahypa döredýärin ýöne wikidata beýleki dillerdäki wikipediýa birikdirip bilemok maňa öwretmegiňizi haýyş edýärin. Allanur77 (gürleşme) 08:38, 3 awgust 2022 (UTC)

Salam Allanur77, "Diller" böleginde "Salgy goşun" ýerine basyň. Ondan soň Dil we Sahypany goşun.

Mysal:

Dil: ruwiki

Sahypa: Собака

"Sahypa bilen baglanyşyk" ýerine basyň we ondan soň "Confirm" ýerine basyň. Ýa-da ol sahypa islendik sahypa bolmasa, x ýerinden çykyş ediň.

Diller dil kody we "wiki" sözü bilen ýazylýar. ruwiki → rusça

TayfunEt. (gürleşme) 10:31, 3 awgust 2022 (UTC)

Sagboluň. Allanur77 (gürleşme) 23:44, 3 awgust 2022 (UTC)


Şablon:Infobox character döretmek gerekDüzet

Şablon:Infobox character döretmek gerek. Döretmäge kömek etmegiňizi soraýaryn. Men düşünemok.

You need to create Template:Infobox character. I am asking you to help me create it. I don't understand.

Işjeň ulanyjy ýyldyzyDüzet

  Işjeň ulanyjy ýyldyzy
Hormatly, TayfunEt.!

Türkmen Wikipediýasyna goşan goşandyňyz üçin size bu ýyldyzy sylaglaýaryn. Işiňizde üstünlik arzuw edýärin. Türkmen Wikipediýasyny elmydama işjeň redaktirlärsiňiz diýip umyt edýärin.

Hormatlamak bilen Allanur talk 09:13, 9 noýabr 2022 (UTC)

Sag boluň! TayfunEt. (gürleşme) 20:07, 15 sentýabr 2022 (UTC)

Template:Infobox organizationDüzet

Salam. Template:Infobox organization şablony türkmençe diline terjime edip redaktirläp bermegiňizi soraýaryn. Sagboluň! Allanur talk 09:11, 9 noýabr 2022 (UTC)

Salam, men az terjime etdim, wagt bolýança dowam edýärin. Hormat bilen TayfunEt. (gürleşme) 17:57, 10 noýabr 2022 (UTC)
Спасибо! Allanur talk 07:19, 13 noýabr 2022 (UTC)