Wenera (simwoly: ♀) — Gün ulgamynyň ikinji içerki planetasy, ol Günüň daşyndan 224,7 gije-gündiziň dowamynda aýlanýar. Oňa Rim panteonynyň söýgi hudaýy Weneranyň ady berlipdir.

Wenera + Suw

Oňa Zöhre ýyldyzy, Aşgam ýyldyzy ýa-da Daň ýyldyzy hem diýilýär.