Wikipediýa:Makala sargytlary

Salam men Döwlet Aşyrovv men 2007-nji ýylyn ýanwar aýynyñ 30-nda doguldym meniñ ýaşaýan ýerim Türkmenistanyn lebap,welaýatynyñ kerki şaheriniñ Garaja obasynda eneden boldum men şu wagt 23-nji mekdepde okaýaryn 8-nji synp,saz mekdebinde hem okaýaryn gitara we plektirli dutarda elim boş bolsa internetde bloggerlik edyarin.

Kategoriýalara görä sargytlarEdit

Gözleýän makalaňyz haýsy ugurda bolsa şol ugruň aşagyna sargaň. Eger degişli ugur ýok bolsa çekişme sahypasynda ugry beýan ediň.

BilimEdit

FizikaEdit

Podşipnik - Rusçasy, Iňlisçesi, Türkçesi. --Ruhubelenthabarlaş 14:00, 2 maý 2019 (UTC)

DinlerEdit

GeografiýaEdit

PelsepeEdit

SenagatEdit

SportEdit

TaryhEdit

TehnologiýaEdit

YkdysadyýetEdit

Web-SaytlarEdit