YouTube, wideo hosting web saýtydyr. Merkezi Amerikanyň Birleşen Ştatlary-ndaky San Bruno, Kaliforniýa şäherindedir. 2005-nji ýylyň 15-nji fewralynda 3 sany öňki PayPal işgärleri tarapyndan guruldy. 2006-njy ýylyň Noýabr aýynda Google tarapyndan 1,65 milliard dollara satyn alyndy. Häzirki wagtda Google-yň ýan guramalaryndan biri bolup işine dowam etýär. Saýt, ulanyjylaryna wideo ýüklemek, gözlemek we paýlaşmak mümkinçilgini hödürleýär. Metbugat şereketleri we ulanyjy önümçiligi wideolaryň görkezimi üçin WebM, H.264 we Adobe Flash Video tehnologiýalaryny ulanýar. Umumuy bolup; Wideo klipler, telewizor klipleri, saz wideolary, wideo bloglar, gysga özboluşly wideolar we bilim wideolary ýaly mazmunlar publikasiýa edilýändir.

YouTube logo (2017)

Youtube-daky mazmunlar esasan kişiler tarapyndan ýüklänýär. Emma CBS, BBC, Vevo, Hulu ýaly şereketler we beýleki guramalar hem Youtube şäriklik programmasy bilen mazmunlarynyň bir bölegini publikasiýa edýärler.[1] Saýt içi agzalyk almaýan ulanyjylar wideolary gözläp bilýärler. Tassyklanan agzalar bolsa öz ýaýlym kanallaryna wideo ýükläp bilýärler. Hüjuwlyk potensialy bolan mazmunlar diňe 18 ýaşyndan uly bolandygyny tassyklaýan agzalar tarapyndan gözlenip bilinýär.

Şereketiň geçmişiEdit

Işleýiş sistemasyEdit

Kanal görnüşleriEdit

Ulanyş şertleriEdit

Kanuny meselelerEdit

Türkiýe-de peýdalanmagyň gadaganlanmagyEdit

Suudi Arabystan-da gadaganlanmagyEdit

Hytaý-da gadaganlanmagyEdit

SylaglarEdit

2006 SylaglaryEdit

2007 SylaglaryEdit

Sosial täsiriEdit

Saz çäreleriEdit

YouTube-da abraýEdit

YouTube duşuşyklaryEdit

Youtube AcademyEdit

ÝerlileştirmekEdit

YouTube APIEdit

Daşarky çykgytlarEdit

SalgylanmalarEdit

  1. Weber, Tim (2 Mart 2007). "BBC strikes Google-YouTube deal". BBC. Ýetilen taryhy: 17 Ýanwar 2009.