YouTube, wideo hosting web saýtydyr. Merkezi Amerikanyň Birleşen Ştatlary-ndaky San Bruno, Kaliforniýa şäherindedir. 2005-nji ýylyň 15-nji fewralynda 3 sany öňki PayPal işgärleri tarapyndan guruldy. 2006-njy ýylyň Noýabr aýynda Google tarapyndan 1,65 milliard dollara satyn alyndy. Häzirki wagtda Google-yň ýan guramalaryndan biri bolup işine dowam etýär. Saýt, ulanyjylaryna wideo ýüklemek, gözlemek we paýlaşmak mümkinçilgini hödürleýär. Metbugat şereketleri we ulanyjy önümçiligi wideolaryň görkezimi üçin WebM, H.264 we Adobe Flash Video tehnologiýalaryny ulanýar. Umumuy bolup; Wideo klipler, telewizor klipleri, saz wideolary, wideo bloglar, gysga özboluşly wideolar we bilim wideolary ýaly mazmunlar publikasiýa edilýändir.

YouTube logo (2017)

Youtube-daky mazmunlar esasan kişiler tarapyndan ýüklänýär. Emma CBS, BBC, Vevo, Hulu ýaly şereketler we beýleki guramalar hem Youtube şäriklik programmasy bilen mazmunlarynyň bir bölegini publikasiýa edýärler.[1] Saýt içi agzalyk almaýan ulanyjylar wideolary gözläp bilýärler. Tassyklanan agzalar bolsa öz ýaýlym kanallaryna wideo ýükläp bilýärler. Hüjuwlyk potensialy bolan mazmunlar diňe 18 ýaşyndan uly bolandygyny tassyklaýan agzalar tarapyndan gözlenip bilinýär.

Şereketiň geçmişiDüzet

Işleýiş sistemasyDüzet

Kanal görnüşleriDüzet

Ulanyş şertleriDüzet

Kanuny meselelerDüzet

Türkiýe-de peýdalanmagyň gadaganlanmagyDüzet

Suudi Arabystan-da gadaganlanmagyDüzet

Hytaý-da gadaganlanmagyDüzet

SylaglarDüzet

2006 SylaglaryDüzet

2007 SylaglaryDüzet

Sosial täsiriDüzet

Saz çäreleriDüzet

YouTube-da abraýDüzet

YouTube duşuşyklaryDüzet

Youtube AcademyDüzet

ÝerlileştirmekDüzet

YouTube APIDüzet

Daşarky çykgytlarDüzet

SalgylanmalarDüzet

  1. Weber, Tim (2 Mart 2007). "BBC strikes Google-YouTube deal". BBC. Ýetilen taryhy: 17 Ýanwar 2009.