Difference between revisions of "Mehaniki hereket"

 
== Düşündiriş ==
Bizi gurşap alan ähli jisimler[[jisim]]ler (ýyldyzlar, planetalar, örän kiçijik [[atom]]lar we olary düzýän bölejikler) üznüksiz hereketdedirler. Hereketiň iň ýönekeý formasy we hemmelere has ýakyny mehaniki hereketdir. Jisimiň beýleki jisimlere görä giňişlikdäki ýagdaýynyň wagtyň geçmegi bilen üýtgemegine mehaniki hereket diýilýär.
 
Mehaniki hereketleri fizikanyň [[mehanika]] diýlip atlandyrylýan bölümi öwrenýär. Mehanikanyň esasy wezipesi hereket edýän jisimiň giňişlikdäki ýagdaýyny islendik wagt pursatynda kesgitlemekden ybaratdyr.
* Berlen şertlerde ölçeglerini hasaba almazlyk mümkin bolan jisime [[material nokat]] diýilýär.
* Jisimiň dynçlykda diýip şertli kabul edilen başga jisimlere görä hereketine '''göräli hereket''' diýilýär.
* Mehanikada hasaplama jisiminden, onuň bilen baglanşykly koordinatalar sistemasyndan we oňa görä dynçlykda bolan, aralygy hem-de wagty[[wagt]]y ölçemek üçin ulanylýan abzallardan durýan sistema [[hasaplama sistemasy]] diýilýär.
 
[[Nokat]] hereket edende nähilidir bir çyzyk, ýagny yz galdyrýar. Oňa [[traektoriýa]] diýilýär.
2 424

edits