Difference between revisions of "Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan"

→‎Türkmen programmist: Fixed typo, Fixed grammar, Added links, Döwran Hapesow
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(→‎Türkmen programmist: Fixed typo, Fixed grammar, Added links, Döwran Hapesow)
Tags: Mobile edit Mobile app edit
Terjimeçilik babatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar.
 
Döwran Hapesow 1996-njy ýylda Ahal welaýatynyñ Sarahs etrabynyn Sarahs Şahercesinde eneden dogýor Dowran yany bir 6 aýlyk cagajykga kakasy agyr kesel bilen aradan cykyar Sol sebapli Dowranyn mashgalasy Ahal welaýatynyn Änew saherine gocup gelyaler Dowran hapesow cagalykdan kop kyncylyklary agyr gunleri basyndan geciryar.Dowran Hapesow heniz 5 Yaslyja cagajykga galam tutup bilmesede hat yazyp bilmesede gosgy duzup bilyardi ol jagalar bagyndaky cagalaryn aytmaly gosgularny ozi duzyardi we jagalar bagyndaky mugallymlarny hayrana goyyardy.
== Türkmen programmist==
Dowran Hapesow 2003 nji yylda Ahal welayatynda yerlesyan Ak bugday etrabynyn 16-njy orta mekdebine 1-nji synpa okuwa gityar we 2013-nji yylda sol mekdebi doly tamamlayar.
Salam ildeşler.Men Mekan size kömek etmek isleýärin !!!
Dowran 2014 nji yylyn Noyabr ayynda Mary 1 gonolgasyna gulluk borjyny yerine yetirmage gityar ol 2016-njy yylda sagaman gaydyp gelyar we 2017 nji yylda Turkmen Dowlet Medenyet insdudynyn Tiatr fakultetinin Kinorežisyor hunärine okuwa giryar we sotaýda uly usdunluklere ýetyar.Dowran Hapesow dine bir Sahyr Kino režisyor bolman ol eýsem zehinli aktýor dramaturg Senarist bolup halka hyzmat edyan sungaty osdurjek yas talantly yigitlermizin biridir.
*Meniň kömek etjek programmam Delphi 7, sahypasynda özüni bildirmek..
 
* "Makalalar" bölüminde goýulan, makalalara göz aýlap şolary giňeldip bileris. Sebäbi ol makalalar, '''zerurçylygy ýokary bolan saýlanan makalalar'''.
Dowran Hapesowyn gosgy setirlerinden bir topbak.
* "Makalalar" bölümine, täze zerurçylygy, tizden-tiz gerek bolan makalalary goýup, beyleki ulanyjylara yüzlenip bilersiňiz.
 
* "Kategoriýalar" bölüminde hem ,öz meýilnamamyza göra kategoriýalary ýazdyk.
Ýene didaryña düşdi nazarym.
şeýlelikdäki kategoriýa sistemasyndan peýdalanmagyňyzy we ugur almagyňyzy isleyýäris.
Ýene-de duşurdy ykbalym seni.
ýa-da eger ol ýerde kem kategoriya bar bolsa, ol kemçiligi düzedip bize kömek edip bilersiňiz.
Seni maña sowgat beren täleýim.
<br>
Aýra salmawersin hic wagyt bizi.
'''Ähli bu taslamaň içine girýänler Türkmenistana degişli zatlar bolmalydyr.'''
Mowzukdaşary zatlar häzirlikçe bizi gyzyklandyranok. Saglygyňyz.
 
== Kod: ==
Anonymous user