Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

WikiTaslama Türkmenistan
Flag of Turkmenistan.svg

WikiTaslama Türkmenistan — Türkmenistana bagly maglumatlaryň Wikipediýada giňden neşir edilmegi we okyjylara hyzmat etmegini maksat edinýär. Okyjylar bu taslama gatnaşmaga çagyrylýar. Bu sahypada Türkmenistan barada gerekli makalalar ýerleşdiriler, ozaldan bar bolan emma ösdürilmeli makalalar hem.

Wikitaslama Türkmenistanda ösdürilmeli makalalarEdit

Administratiw gurluşEdit

WelaýatlarEdit

Bu bölümdäki makalalar Wikipediýada bar emma olar hakda has köp maglumat gerek. Bu temalar barada Wikipediýa standartlaryna laýyk maglumatlar bilýän bolsaňyz Wikipediýa bu barada ýardam beriň!

ŞahsyýetlerEdit

EdebiýatEdit

ŞahyrlarEdit
Nusgawy şahyrlarEdit
  • Mollanepes: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
  • Myrat Talyby: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
  • Mämmetweli Kemine: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli.
  • Döwletmämmet Azady: Maglumatlar köpeldilmeli. Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli.
  • Ýunus Emre: Sahypa şu wagt (24/07/2018) boş döredilen hem bolsa, içi doldurylmaly.
Sowet döwri şahyrlaryEdit
  • Agageldi Allanazarow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar giňeldilmeli we tertiplenmeli.
  • Aman Kekilow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar tertiplenmeli. Bar bolsa goşmaça maglumatlar goşulmaly.
  • Ata Atajanow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar hvhbvgycc we köpeldilmeli.
  • Beki Seýtäkow: Wikipediýa standartlaryna gabat getirilmeli, maglumatlar köpeldilmeli we tertiplenmeli.

Katılımcılar ve sıralamaEdit

Aşağıdaki tabloya kendi kullanıcı adınızı ekleyerek projeye katılımınızı gerçekleştirebilirsiniz.