Open main menu

Wikipediýa β

Wikipediýa:WikiTaslama Türkmenistan

Terjimeçilik babatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Döwran Hapesow 1996-njy ýylda Ahal welaýatynyñ Sarahs etrabynyn Sarahs Şahercesinde eneden dogýor Dowran yany bir 6 aýlyk cagajykga kakasy agyr kesel bilen aradan cykyar Sol sebapli Dowranyn mashgalasy Ahal welaýatynyn Änew saherine gocup gelyaler Dowran hapesow cagalykdan kop kyncylyklary agyr gunleri basyndan geciryar.Dowran Hapesow heniz 5 Yaslyja cagajykga galam tutup bilmesede hat yazyp bilmesede gosgy duzup bilyardi ol jagalar bagyndaky cagalaryn aytmaly gosgularny ozi duzyardi we jagalar bagyndaky mugallymlarny hayrana goyyardy. Dowran Hapesow 2003 nji yylda Ahal welayatynda yerlesyan Ak bugday etrabynyn 16-njy orta mekdebine 1-nji synpa okuwa gityar we 2013-nji yylda sol mekdebi doly tamamlayar. Dowran 2014 nji yylyn Noyabr ayynda Mary 1 gonolgasyna gulluk borjyny yerine yetirmage gityar ol 2016-njy yylda sagaman gaydyp gelyar we 2017 nji yylda Turkmen Dowlet Medenyet insdudynyn Tiatr fakultetinin Kinorežisyor hunärine okuwa giryar we sotaýda uly usdunluklere ýetyar.Dowran Hapesow dine bir Sahyr Kino režisyor bolman ol eýsem zehinli aktýor dramaturg Senarist bolup halka hyzmat edyan sungaty osdurjek yas talantly yigitlermizin biridir.

Dowran Hapesowyn gosgy setirlerinden bir topbak.

Ýene didaryña düşdi nazarym. Ýene-de duşurdy ykbalym seni. Seni maña sowgat beren täleýim. Aýra salmawersin hic wagyt bizi.

Kod:Edit

Animatewindow (form2.Handle,3000, aw_ver_negative);.. Bu kod formy animate hereketlendiryar yagny isleseniz aw_ver_negative

uytgedip bilersiniz Barlap gor eder yalnysh bolsa mana habar et!!!

  • Isa-"Bu kod!!! ,PlaySound('1.wav',0, SND_SYNC or SND_LOOP); ,Uns ber !!! Uses boluminde mmsystem; bolmaly (gormeli) bu kod salgy gorkezip ses ya-da aydym aytdyrmak mumkin Mediaplayer hokman dal!!!"