Magtymguly: Wersiýalaryň arasyndaky tapawut

Gysgaça mazmuny ýok
Bellik: Mobil düzetme Mobil web-düzetme
 
==Eserleri==
Iň köp bilinýän milli duýgular bilen ýogrulan goşgularynyň arasynda "Türkmeniň","Türkmen binasy" goşgularyny mysal getirmek bolar.esereserbet
 
== Ady her ýerde ==
Anonim ulanyjy