Ğ (kiçi harp bilen ğ) latyn elipbiýinden alnan türk, azer we gazak elipbiýlerinde; Şeýle hem Krym tatarlarynyň, lazlaryň we tatarlaryň ýazuwynda ulanylýan latyn dilindäki elipbiýde tapylan hat. Ulanylýan ýazgylar, yzygiderli, iň ýokary sürtülme çekimli / / / ýa-da sesli kaskad sürtülme çekimlisi / ʁ / sesini görkezmek üçin ulanylýar.

Latin letter G with breve.svg

Türk dilinden ozalky bolan çekimli ses / ɣ / çekimli ses, türk dilinde çekimli ses / / sesiniň ýitmegi sebäpli Stambul türk dilinde ýitdi. Nativeerli gürleýjilerden <pron> sesini aýtmagy haýyş edilende, jogap adatça / ɣ / bolýar we seresaplylyk bilen aýdylanda, sesli kaskad köplenç sürtülmeýän çekimsiz / ɰ /.

Bu boşluklary aradan aýyrmak üçin dürli fonologiki amallar ulanylýar, sebäbi çekimli ses köp zady ýitirdi we türk dilinde ses sesine rugsat berilmeýär we bu amallar dürli täsirleri döredýär.


Latyn elipbiýi
Aa  Bb  Cc  Dd  Ee  Ff  Gg  Hh  Ii  Jj  Kk  Ll  Mm  Nn  Oo  Pp  Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  Ww  Xx  Yy  Zz 
Ââ  Ää  Çç  Ğğ  ı  İ  Ññ  Ňň  Öö  Şş  Üü  Ýý  Žž